Leksikon

Legepladsinspektion

Alle offentlige legepladser skal leve op til en række lovbestemte sikkerhedskrav, der skal efterses én gang årligt til en lovpligtig legepladsinspektion.

Men hvem har ansvaret for inspektionen? Er en legepladsinspektion overhovedet relevant for jer? Hvad bliver gennemgået til en legepladsinspektion, og er der noget, I selv kan eller skal gøre før og efter?

Herunder gennemgår vi alt, du bør vide om legepladsinspektion.

Hvad er en legepladsinspektion?

En legepladsinspektion er en grundig gennemgang af sikkerheden på jeres legeplads. Inspektionen skal foretages af en autoriseret legepladsinspektør, der gennemgår alle forholdende på legepladsen lige fra faldunderlag til redskaber.

Så snart, jeres legeplads er offentlig, er der krav til legepladssikkerhed. Det er både jeres ansvar at sørge for, sikkerheden er i orden løbende og at sørge for, den årlige legepladsinspektion bliver afholdt minimum én gang hvert år.

Hvem kan afholde en legepladsinspektion?

I skal selv finde datoen og sørge for at booke en fagperson, der kan stå for inspektionen.

Det står jer frit for, om I blot vælger at lade en kvalificeret person eller autoriseret legepladsinspektør stå for en legeplads inspektion – så længe, personen har styr på reglerne, for det er den endelige rapport derfra, I skal (og kan) bruge til at få kommunens godkendelse af legepladsen.

💡Er jeres legeplads offentlig?

Jeres legeplads er offentlig, så snart den er frit tilgængelig. En tommelfingerregel, vi plejer at bruge er: Hvis legepladsen kan tilgås uden at bryde loven, er den offentlig. Eller sagt på anden måde, er legepladsen ikke placeret i en privat have, så er den offentlig. Legepladser i grundejerforeninger, andelsboliger, boligselskaber og -foreninger er fx alle offentlige og skal leve op til en række EU-bestemte sikkerhedskrav.

Her er noget af det, der gennemgås ved den årlige legeplads inspektion:

Faldunderlag

Testes for, om det stadig yder optimal sikkerhed mod fald. Hvis I fx ikke får renset sandet på legepladsen hvert til hvert andet år, kan sandet bliver hårdt og dermed ikke absorbere fald.

Redskaber

Alle redskaber gennemgås – der tjekkes efter råd, fastklemningsfarer, stabilitet, snorefælder, huller, fejl, mangler og meget mere.

Dokumentation

Både faldunderlag og redskaber skal være godkendt til offentlige legepladser – derfor skal I sørge for at have styr på jeres papirer, så I altid kan bevise, at jeres underlag, redskaber og legetøj er godkendt efter de gældende regler.

Hvis du vil vide mere om, hvad der helt konkret gennemgås ved den årlige legepladsinspektion, kan du læse mere i Bygningsrelementet § 358 – § 367.

 

Hvem har ansvaret for en legeplads?

Det vil altid være den, der ejer grunden, der har ansvaret.

En legeplads er til for at blive brugt, og det er helt naturligt, at den bliver slidt over tid. Derfor er det vigtigt, at I sørger for selv at tjekke op på jeres legeplads, reparere og udskifte, som det bliver nødvendigt.

Desværre ser vi ofte, at den slags opgaver og information gå tabt mellem to stole. Og det er fuldt forstårligt, for I har med garanti rigeligt at holde styr på allerede.

Løsningen?

En konkret driftsplan/inspektionsplan med nogle klare regler for, hvem, hvad og hvornår legepladsen efterses.

En inspektionsplan består helt grundlæggende af:

  1. En årlig hovedinspektion (den lovpligtige legepladsinspektion)
  2. Driftsinspektion
  3. Rutinemæssige inspektioner

I vores e-bog 5 ting I kan gøre for at minimere uheld på legepladsen er der flere afsnit, der går i detaljer med konkret vejledning og skabeloner over, hvordan I laver jeres egen driftsplan.

Download e-bogen kvit og frit her →

Hvad sker der, hvis legepladsen ikke lever op til kravene?

Lever jeres legeplads ikke op til kravene, risikerer I, at kommunen kommer og lukker den ned. Derfor er det en god idé at lave en driftsplan og løbende tjekke op på legepladsen selv.

Når I har en gennemarbejdet driftsplan, er I sikre på, sikkerheden er i orden – og så undgår I både ulykker, nedlukkede legepladser og erstatningssager for uheld, der kunne være undgået.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Du kan altid ringe til os på 60 93 92 82 eller sende en e-mail til cs@sandmaster.dk – så vender vi retur hurtigst muligt.