STEN OG BETON

Rengøring og pleje

RENGØRING OG PLEJE AF STEN OG BETON

Sten- og betongulve er hele tiden udsat for vejr og vind. Pollen, luftforurening og andre former for snavs er faktorer, som ødelægger det æstetiske indtryk af gulvet.

Roterende dyser med et vandtryk på op til 200 bar rengør underlaget. Det snavsede vand suges direkte op i samme arbejdsgang og opsamles i en tank

STORE OG SMÅ MASKINER

Hvis adgangs- eller pladsforholdene er begrænsede, anvendes den lille rengøringsmaskine. Den har et patenteret rengøringssystem, som er udviklet af SANDMASTER. Med sin kompakte udformning kan maskinen rense belægninger, som ellers ville have været svære at vaske. Med et højt vandtryk og en vandmængde på 37 liter i minuttet rengør maskinen små flader effektivt.

Til større belægningsflader anvendes den store rengøringsmaskine.
En effektiv højtryksrensning, der er egnet til sten- eller betongulve. Maskinen kræver en indkørsel, som er mindst 1,90 m bred og 2,50 m høj.

BELÆGNINGER, SOM KAN RENGØRES

  • Belægninger i bymiljøet
    f.eks. torve, pladser, passager og gangstier
  • Parkeringshuse
  • Pamable belægninger

RESULTATER

  • Fjernelse af mos og alger
  • Mindre risiko for at glide
  • Ingen tilsmudsning af tilstødende flader, da rengøringen foregår i et lukket system
  • Giver et meget synligt resultat