Undgå unødig udledning af mikroplast fra kunstgræsbaner