Demonstration af sandmasters rensemaskine til folkemødet på Bornholm og HL 19

Sandmaster er med på HL 19

Sandmaster deltager på have og landskab hvert andet år

På have og landskab demonstrerer Sandmaster bæredygtige, klimavenlige og miljøforbedrende måder at vedligeholde legepladser og udendørsarealer på.

HL 19

Have & Landskab er Skandinaviens største fagudstilling for den grønne branche og afvikles den sidste onsdag, torsdag og fredag i august 2019. Her mødes næsten 12.000 beslutningstagere, producenter, leverandører og medarbejdere fra hele faget.

Sandmaster er med på Have og landskab for at vise, at nyt sand ikke er ensbetydende med en udskiftning. Vi udfører professionel rensning af faldsand på legepladser og sportspladser, uden at skulle udskifte sandet.

Sandmaster-metoden er en godkendt, maskinel dybderensningsmetode, som arbejder pålideligt, vedvarende og miljørigtigt, og som derudover er videnskabeligt funderet

 

                                                                                                                                                                     Sandmaster var også med da der i 2013 blev afholdt Have & Landskab

Demonstration af sandmasters rensemaskine til folkemødet på Bornholm og HL 19

HL 19

Se mere på have og landskab

Priser på rens af faldsand

Kommuner og boligforeninger kan spare millioner på grøn omstilling på legepladserne

Prisen på rens af sand er en langt billigere end prisen på en udskiftning af sand

I Danmark har man hidtil primært udskiftet sand på legepladser, frem for at rense sand og faldgrus på legepladser. Det er der flere udfordringer ved, mener Vagn Hansen.

– Sand er et råstof, der er dyrt i indkøb, og udvindingen påvirker miljøet. Herudover lever en udskiftning ikke op til moderne standarder om genanvendelse. Det koster også penge at bortskaffe, og transporten på vejene koster både slid og CO2 i det grønne regnskab.

En rens af sand er derfor det bedste alternativ til en udskiftning, og prisen er langt under 50%. Få et uforpligtigende tilbud og pris på rens af faldsand her  

Derfor har vi indhentet inspiration til at løse opgaven på en mere miljøvenlig og økonomisk måde.

Især Sverige og Tyskland er længere fremme med rensning af sandet. Et tysk firma har opfundet en maskine, der vender sandet, filtrerer de større fysiske genstande fra og lader frisk luft komme til, således at de raske bakterier æder de døde og lugtende bakterier. På kort tid bliver hele indholdet i sandkassen sundt igen. Metoden kaldes biomekanisk rensning og er markant billigere end udskiftning.

– Regnestykket er simpelt. Hvis man skifter sandet i en sandkasse på 100 kvadratmeter én gang årligt, koster det omkring 40.000 kroner. Hvis man foretager en biomekanisk rensning af den samme mængde sand med en ny tysk opfindelse, koster det 11.000 kroner. Og så sparer man råstoffer, trafik på vejene og CO2, fortæller Vagn Hansen, der gennem sit firma O-Green Aps har valgt at investere i den patenterede, biomekaniske SandMaster-maskine.

Sandmasters biomekaniske metode, gør faldunderlaget blødt igen

Via den mekaniske rensning bliver de hårde områder i sandet bløde igen. Det medfører, at man kan leve op til de standarder og normer, som er udstedt af EU om stødabsorbering i faldområder.

Ifølge Vagn Hansen holder såvel det rensede som det udskiftede sand sig mellem 3-5 måneder, før det er beskidt igen. Renser man til gengæld sandet regelmæssigt, kan man vente i flere år med at skifte det fuldstændigt.

– I Sverige og Tyskland er der omkring 40 biomekaniske maskiner i brug, og vi har fået de første forespørgsler på opgaver i Danmark.

læs mere om vores pris på rens af sand og faldsand her

rensning af sand hitter hos kommuner og boligselskaber. det miljørigtige alternativ til udskiftning

Sandmaster teknologi

Det er en dyr løsning at udskifte sandet på legepladser og idrætsanlæg, når det bliver beskidt. Nu er der kommet et billigere og mere miljøvenligt alternativ. Metoden sænker udgifterne til vedligehold med to tredjedele – en effektiv løsning som flere og flere efterspørger

Vedligehold af sandkasser og faldunderlag på legepladser og idrætsanlæg koster hvert år kommuner og boligselskaber millioner af kroner. Nedfaldne blade, kapsler, glasskår, cigaretskod og dyreekskrementer er nogle af de ting, der kan ligge på legepladser og idrætsanlæg, der ikke bliver vedligeholdt ordentligt. Det er dyrt at udskifte beskidt sand og grus, derfor har flere kommuner og boligselskaber længe efterspurgt billigere alternative løsninger. Derfor har anlægsgartner Vagn O. Hansen fået eksklusivretten til at benytte den patenterede Sandmaster teknologi, som ved hjælp af en effektiv biomekanisk metode, nemt og hurtigt renser det forurenede sand på stedet.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

I 2016 hyrede Gentofte Ejendomme Sandmaster til at lave en grundig rensning af 40-50 af kommunes institutionslegepladser. Indtil da havde institutionerne selv haft ansvaret for vedligeholdelsen af legepladser og faldunderlag, men kommunen oplevede, at det blev forsømt.

  • Vi hyrede Sandmaster til opgaven, fordi det var det eneste firma, der kunne rense sandet på en måde, som var økonomisk rentabel for os. Vi er meget tilfredse med den måde, de løste opgaven på, det foregik både hurtigt, effektivt og professionelt, så nu er det noget, vi får gjort løbende, udtaler driftsleder Carina Münster, Gentofte Ejendomme.

Løsningen sikrer en høj kvalitet på Gentofte Kommunes kommunale legepladser samtidig med, at drift- og vedligeholdelsesomkostninger holdes på lavest mulige niveau.

Hos Bornholms Regionskommune har man også gode erfaringer med Sandmasters sandrensningsmetode, som er blevet brugt på flere kommunale legepladser.

  • Vi har fået renset faldunderlaget på en håndfuld af vores legepladser og resultatet var rigtig flot. Det gik hurtigt og var meget effektivt – og så var det langt billigere og mere miljøvenligt, end hvis vi skulle have udskiftet det gamle sand. Vi har fået nogle lækre rene legepladser, som giver brugerne en bedre oplevelse, siger Steen Pedersen, driftschef, Bornholms Regionskommune

 

Lever op til standarder og normer

Den europæiske norm DIN EN 1176/1177 fastlægger, at legepladsredskaber skal vedligeholdes og gennemgå et regelmæssigt serviceeftersyn. Da sand på legepladser fungerer som faldunderlag, er det omfattet af en generel offentlig forebyggelsespligt, der har til formål at reducere og forebygge ulykker. Ved hjælp af den nye sandrensningsmetode er det blevet nemmere at leve op til kravene, fordi sandrensning er en langt billigere løsning end sandudskiftning. Samtidig forlænger det faldunderlagets og belægningens levetid, samt forebygger hyppige legepladsinspektioner. Derudover er det også godt for CO2-regnskabet, for beregninger viser, at man sparer op til 97 procent CO2 udslip.

  • Med vores biomekaniske sandrensningsmaskine kan vi vende sandet i en dybde på 35-40 cm. Samtidig med at sandet luftes, fjernes uønskede genstande. Dermed genopretter vi sandets kvalitetsmæssige egenskaber, forlænger levetiden, forbedrer hygiejnen og skåner miljøet, forklarer anlægsgartner Vagn O. Hansen, Sandmaster.

 

Sandkasser på legepladser fyldes hurtigt med kapsler, cigaretskod og dyreekskrementer - og sandet i golf-bunkers og på idrætsanlæg mister med tiden elasticitet. I stedet for at udskifte sandet renser Sandmaster det forurenede sand på stedet.

Sandkasser på legepladser fyldes hurtigt med kapsler, cigaretskod og dyreekskrementer – og sandet i golfbunkers og på idrætsanlæg mister med tiden elasticitet. I stedet for at udskifte sandet, renser Sandmaster det forurenede sand på stedet.

 

Man behøver ikke udskifte faldsand

Det er billigt at etablere faldunderlag med faldsand men indtil i dag har det været dyrt at vedligeholde.

Det laver vi om på!

I stedet for at udskifte faldsand kan man spare mange udgifter ved at rense faldunderlaget i stedet for at udskifte det. Vi kan rense faldsand og spare op til 50 procent.

 

Der sker mere en 20.000 ulykker om året på de danske legepladser, hvoraf de mest almindelige er faldulykker. Et ordentligt faldunderlag kan afbøde slaget, og allerede ved en faldhøjde på 60 cm er faldunderlag et krav.

Et ordentlig faldunderlag skal vedligeholdes. Men i stedet for at udskifte sandet kan man rense det.

Vi bruger en metode hvor vi er  i stand til at rense faldunderlag og sandarealer på lege- og sportspladser på en professionel måde, uden at skulle udskifte sandet.

Metoden er en godkendt, maskinel dybderensningsmetode, som arbejder pålideligt, vedvarende og miljørigtigt, og som derudover er videnskabeligt funderet.

Sandets kvalitet er efterfølgende ofte højere end fra nyt og i har sparet udgifterne til

 

Faldsand er en grusstørrelse, der er specifikt godkendt som faldunderlag. Det ligner perlesten, men ude i grusgraven skal de være testet og være godkendt som faldunderlag, og sælges som dette.

Det er meget billigere at etablere end faldunderlag af gummi, men vedligeholdelsen af dette er normalt meget større.

Vi bruger en metode,  hvor vi er  i stand til at rense faldunderlag og sandarealer på lege- og sportspladser på en professionel måde, uden at skulle udskifte sandet.

Metoden til at rense sand frem for at udskifte sand er en godkendt, maskinel dybderensningsmetode, som arbejder pålideligt, vedvarende og miljørigtigt, og som derudover er videnskabeligt funderet.

 

Faldsand er et finkornet vasket faldunderlag af naturligt forekommende sand. Det dæmper utilsigtede fald på legepladsen ved at absorbere stød, og pakker sig ikke som hårdtslående underlag.

Den klassiske løsning, når man vil sikre sig mod faldskader hos børn og unge. Faldsand er sandsynligvis det mest brugte underlag overhovedet på landets legepladser. For at vedligeholde faldunderlaget på legepladser med faldsand, har man hidtil udskiftet faldsandet med jævne mellemrum, således, at legepladsen stadig er sikker at benytte. Med Sandmasters rensemetode, er det ikke længere nødvendigt at udskifte faldsand.

Læs mere om fordelene ved sandrens i vores brochure her