rensning af sand hitter hos kommuner og boligselskaber. det miljørigtige alternativ til udskiftning

Sandmaster teknologi

Det er en dyr løsning at udskifte sandet på legepladser og idrætsanlæg, når det bliver beskidt. Nu er der kommet et billigere og mere miljøvenligt alternativ. Metoden sænker udgifterne til vedligehold med to tredjedele – en effektiv løsning som flere og flere efterspørger

Vedligehold af sandkasser og faldunderlag på legepladser og idrætsanlæg koster hvert år kommuner og boligselskaber millioner af kroner. Nedfaldne blade, kapsler, glasskår, cigaretskod og dyreekskrementer er nogle af de ting, der kan ligge på legepladser og idrætsanlæg, der ikke bliver vedligeholdt ordentligt. Det er dyrt at udskifte beskidt sand og grus, derfor har flere kommuner og boligselskaber længe efterspurgt billigere alternative løsninger. Derfor har anlægsgartner Vagn O. Hansen fået eksklusivretten til at benytte den patenterede Sandmaster teknologi, som ved hjælp af en effektiv biomekanisk metode, nemt og hurtigt renser det forurenede sand på stedet.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

I 2016 hyrede Gentofte Ejendomme Sandmaster til at lave en grundig rensning af 40-50 af kommunes institutionslegepladser. Indtil da havde institutionerne selv haft ansvaret for vedligeholdelsen af legepladser og faldunderlag, men kommunen oplevede, at det blev forsømt.

  • Vi hyrede Sandmaster til opgaven, fordi det var det eneste firma, der kunne rense sandet på en måde, som var økonomisk rentabel for os. Vi er meget tilfredse med den måde, de løste opgaven på, det foregik både hurtigt, effektivt og professionelt, så nu er det noget, vi får gjort løbende, udtaler driftsleder Carina Münster, Gentofte Ejendomme.

Løsningen sikrer en høj kvalitet på Gentofte Kommunes kommunale legepladser samtidig med, at drift- og vedligeholdelsesomkostninger holdes på lavest mulige niveau.

Hos Bornholms Regionskommune har man også gode erfaringer med Sandmasters sandrensningsmetode, som er blevet brugt på flere kommunale legepladser.

  • Vi har fået renset faldunderlaget på en håndfuld af vores legepladser og resultatet var rigtig flot. Det gik hurtigt og var meget effektivt – og så var det langt billigere og mere miljøvenligt, end hvis vi skulle have udskiftet det gamle sand. Vi har fået nogle lækre rene legepladser, som giver brugerne en bedre oplevelse, siger Steen Pedersen, driftschef, Bornholms Regionskommune

 

Lever op til standarder og normer

Den europæiske norm DIN EN 1176/1177 fastlægger, at legepladsredskaber skal vedligeholdes og gennemgå et regelmæssigt serviceeftersyn. Da sand på legepladser fungerer som faldunderlag, er det omfattet af en generel offentlig forebyggelsespligt, der har til formål at reducere og forebygge ulykker. Ved hjælp af den nye sandrensningsmetode er det blevet nemmere at leve op til kravene, fordi sandrensning er en langt billigere løsning end sandudskiftning. Samtidig forlænger det faldunderlagets og belægningens levetid, samt forebygger hyppige legepladsinspektioner. Derudover er det også godt for CO2-regnskabet, for beregninger viser, at man sparer op til 97 procent CO2 udslip.

  • Med vores biomekaniske sandrensningsmaskine kan vi vende sandet i en dybde på 35-40 cm. Samtidig med at sandet luftes, fjernes uønskede genstande. Dermed genopretter vi sandets kvalitetsmæssige egenskaber, forlænger levetiden, forbedrer hygiejnen og skåner miljøet, forklarer anlægsgartner Vagn O. Hansen, Sandmaster.

 

Sandkasser på legepladser fyldes hurtigt med kapsler, cigaretskod og dyreekskrementer - og sandet i golf-bunkers og på idrætsanlæg mister med tiden elasticitet. I stedet for at udskifte sandet renser Sandmaster det forurenede sand på stedet.

Sandkasser på legepladser fyldes hurtigt med kapsler, cigaretskod og dyreekskrementer – og sandet i golfbunkers og på idrætsanlæg mister med tiden elasticitet. I stedet for at udskifte sandet, renser Sandmaster det forurenede sand på stedet.

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *